بیگ بنگ: شتاب دهنده SLAC وابسته به وزارت انرژی آمریکا با استفاده از پیشرفت های فناورانه اکنون می تواند بخش هایی از جهان هستی را شبیه سازی کند و به اثبات یا رد نظریه های موجود درباره کائنات کمک کند. توجه : هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام سایت علمی…