آزمایشگاه, وظایف آزمایشگاه, وظیفه های آزمایشگاه, اصلی ترین وظایف آزمایشگاه, vazayefe Azmayeshgah